20 % på din första kurs med koden nykund20

En framtidsfullmakt är ett dokument som ger en person, den fullmäktige, rätten att agera i ditt ställe om du blir oförmögen att fatta beslut på egen hand. Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man eller förvaltare.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du blir oförmögen att fatta beslut, vilket till exempel kan vara om du drabbas av en allvarlig sjukdom, skada eller kognitiv nedsättning som gör att du inte längre kan ta hand om dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Den person som du utsett i framtidsfullmaken blir då din ställföreträdare i de frågor du har specificerat i fullmakten. Det är viktigt att fullmaktshavaren inte har ett eget intresse i någon fråga. Då blir personen jävig och får inte företräda dig.

3 vanliga anledningar att skriva en framtidsfullmakt

1. Trygghet och kontroll
Genom att utse en fullmäktige som du litar på kan du känna dig trygg i vetskapen om att någon kommer att ta hand om dina angelägenheter på ett sätt som du själv skulle ha gjort om du kunde.

2. Undvika tvistemål
Om du inte har en framtidsfullmakt på plats kan det uppstå tvistemål kring vem som har rätt att fatta beslut om dina angelägenheter om du blir oförmögen att göra det själv. En framtidsfullmakt kan minimera risk för konflikter.

3. Säkerställa dina önskemål
Genom att utse en fullmäktige kan du säkerställa att dina önskemål tas hänsyn till även om du inte längre skulle kunna uttrycka dem själv. En framtidsfullmakt kan vara en del av en bredare ekonomisk planering för att skydda dina tillgångar och se till att de används på ett sätt som du själv skulle ha valt.

Sammanfattningsvis kan en framtidsfullmakt ge dig och dina nära och kära en ökad trygghet och kontroll över dina angelägenheter, och hjälpa till att undvika konflikter som kan uppstå om du inte längre kan fatta beslut på egen hand. Genom att ha en framtidsfullmakt kan du säkerställa att någon du litar på tar hand om dina angelägenheter på det sättet du själv önskar.

Fördjupade kunskaper för dig som upprättar framtidsfullmakter för andras räkning

På kursen Framtidsfullmakter – praktisk tillämpning och aktuella frågeställningar går vi igenom lagstiftningen och de problem som kan uppstå vid  upprättandet av framtidsfullmakter samt de tvister det kan leda till. Du får djupgående kunskap om lagstiftningen och de otydligheter som uppmärksammats i denna.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE