Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

En mäklare som dömdes för näringspenningtvättsbrott förlorade sin mäklarregistrering efter att förvaltningsrätten fastställde återkallelsebeslutet.

En person kan bli dömd för näringspenningtvätt utan att det fastställs att han eller hon kände till att kunden faktiskt tvättat pengar. I detta fall bedömdes att mäklaren borde haft vetskap om omständigheter som indikerade penningtvätt, vilket medförde ett klandervärt risktagande.

Mäklaren hade genomfört transaktioner som gav anledning till misstanke om penningtvätt. Det handlade om flera överlåtelser vid upprepade tillfällen under kort tid.

Domstolen ansåg att detta var brott mot reglerna om penningtvätt och resulterade i en villkorlig dom och böter. Även om brottet begicks år 2017, ansågs det allvarligt nog för att motivera återkallelse av mäklarens registrering år 2022. Förvaltningsrätten konstaterade att brott mot penningtvättsreglerna är särskilt allvarligt och att mäklaren visat brister i lämplighet som krävde återkallelse av registreringen. Kammarrätten beslutade att inte bevilja prövningstillstånd och återkallelsen har nu vunnit laga kraft.

Vad gäller och vilken kunskap måste du ha kring de skyldigheter företag och medarbetare i berörda verksamheter har? Vår e-kurs om Penningtvätt och finansiering av terrorism ger dig insikter i hur du hanterar dessas frågor. Läs mer här 🔗

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE