För att medlemmar och eventuella köpare enkelt ska kunna förstå bostadsrättsföreningens resultat ska numera sju nyckeltal presenteras i tabellform i årsredovisningen.

➡ Vill du veta mer om hur detta ska redovisas i praktiken? Tillsammans med vår populära föreläsare Peter Berg bjuder vi på ett kostnadsfritt webbinarium – Nya regler för bostadsrättsföreningar – flera nyckeltal måste redovisas – den 22 februari. Missa inte det!

Här är de sju nyckeltalen en BRF måste ha koll på:

  1. Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

Den totala intäkten, det vill säga bostadsrättens avgift, dividerad med den yta som är upplåten med bostadsrätt i fastigheten, till exempel bostäder, garage och andra lokaler.

  1. Skuldsättning per kvadratmeter

Den totala skulden för föreningens lån, dividerad med den totala ytan, vilket innebär de ytor som föreningen tar ut avgift för.

  1. Sparande per kvadratmeter

Det justerade resultatet dividerat med totalyta, det vill säga de ytor som föreningen tar ut avgift för. Justerat resultat innebär årets resultat plus årets avskrivningar och utrangeringar plus kostnadsfört planerat underhåll. Väsentliga kostnader och intäkter som inte är en del av den normala verksamheten ska även tas med eller dras ifrån.

  1. Räntekänslighet

Den totala skulden för föreningens lån dividerad med den totala intäkten, det vill säga årsavgifterna från bostadsrätterna. Detta indikerar om avgiften behöver höjas om räntekostnaderna ökar.

  1. Energikostnad per kvadratmeter

Energikostnad för värme, vatten och el dividerad med totalyta.

  1. Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

Den totala skulden för föreningens lån dividerad med bostadsrättsytan som bostäder, garage och andra lokaler.

  1. Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter

Årsavgiften dividerat med totala intäkter, vilken kan vara bidrag eller ersättningar från försäkring.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE