Certifiering i koncernredovisning

Vässa dina kunskaper inom koncernredovisning från grunden och uppåt med vår onlinebaserade certifiering i koncernredovisning. Lär dig i din egen takt med hjälp av pedagogiska förklaringar från redovisningsexperterna Johan Nilsson och Marcus Johansson. Ge din karriär en stabil grund med denna certifiering och fördjupa dina kunskaper ytterligare med våra avancerade nivåer, Nivå 2 och Nivå 3.

Teoretiska genomgångar & praktiska övningsuppgifter

Genomgång med redovisningsexperter

Certifikat vid godkänt prov

Välj den nivå som passar bäst för dig

Nivå 1 openlink Nivå 2 openlink Nivå 3 openlink
Pris 8 900 kr ex. moms. 8 900 kr ex. moms. 8 900 kr ex. moms.
Längd (teori + övningsuppgifter) 6 timmar 6 timmar 6 timmar
Certifikat vid godkänt prov Checkmark Checkmark Checkmark
KÖP KÖP KÖP

Nivå 1 av certifiering i koncernredovisning kommer bland annat att gå igenom:

 • Historik och bakgrund till koncernredovisning.
 • Vilka lagar och regler som är tillämpliga.
 • Relevanta delar av K3- regelverket.
 • Genomgång av vad en koncern är och vilka företag som ska upprätta en koncernredovisning.
 • Du kommer att få träna på ett flertal pedagogiska exempel. Bland annat:
 • Upprätta förvärvsanalyser med övervärden och obeskattade reserver (men vi börjar med de enklaste)
 • Eliminera vissa interna transaktioner
 • Upprätta koncernredovisning med resultat- och balansräkning.

Nivå 2 av certifiering i koncernredovisning kommer bland annat att gå igenom:

 • Relevanta delar av K3.
 • Försäljning av varor och tjänster inom koncernen samt internvinster i varulager
 • Försäljning av anläggningstillgångar med intervinster inom koncernen
 • Förvärv av dotterbolag under löpande år
 • Efterföljande redovisning, dvs vad behöver du tänka på och hantera kommande års koncernkonsolidering
 • Upprättande av förvärvsanalys med minoritetsintresse
 • Upprättandet av en koncernredovisning i Excel med bland annat övervärden och minoritetsintresse.

Nivå 3 av certifiering i koncernredovisning kommer bland annat att gå igenom:

 • Relevanta delar av K3.
 • Förvärvsanalys för intressebolag
 • Konsolidering av intressebolag med hjälp av kapitalandelsmetoden
 • Förvärv av underkoncern
 • Tilläggsköpeskilling
 • Utländska dotterbolag inklusive upprättandet av en enkel konsolidering
 • Stegvisa förvärv och avyttringar – transaktioner med minoriteten

Ett urval av våra certifieringar

Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 1
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 1 varvar genomgångar i både teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Efter avklarad certifiering får du en stabil grund att stå på i din karriär.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 2
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 2 varvar genomgångar i både teori och ett flertal praktiska övningar som bygger på reglerna i K3 och behandlar ytterligare en nivå i koncernredovisning, utöver det du lär dig i Certifikat 1.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 3
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 3 behandlar bland annat Förvärvsanalys för intressebolag, förvärv av underkoncern och tilläggsköpeskilling.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning | Skatt
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K2
Certifiering

Längd: 6 timmar

Kursen går igenom en årsredovisning upprättad i enlighet med K2 och det finns möjlighet att skriva ett prov för certifiering.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning | Skatt
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K3 – nivå 1
Certifiering

Längd: 6 timmar

Certifieringskursen går igenom hur K3-regelverket är uppbyggt och hur man kan tillämpa det när bokslut och årsredovisning upprättas för ett mindre företag.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning | Skatt
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K3 – nivå 2
Certifiering

Längd: 6 timmar

Certifieringskursen ger dig en inblick i regelverket och hur du upprättar bokslut och årsredovisning enlig god redovisningssed.

LÄS MER

Våra kursutvärderingar, som täcker hela upplevelsen, alltifrån föreläsaren och kursinnehållet till kurslokalen och bullarna i fikapausen, uppgick under förra året till i snittbetyget 4,57 av 5. Våra kurser hålls alltid av de främsta experterna på respektive område och har ett tydligt fokus om att du som kursdeltagare ska lämna kursen med nyvunnen kunskap som stärker både dig själv och din arbetsplats.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill du kontakta oss direkt finns vi på telefon 08-579 366 00