Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Barnbarnet hade flyttat in i lägenheten där hans mormor bodde men skrev sig inte i lägenheten förrän kvinnan flyttat till ett äldreboende. Bedömningen är att de inte har haft ett gemensamt hushåll – något som gör att barnbarnet inte får ta över lägenheten.

För att kunna överta en hyresrätt måste man vara föräldrar, barn, syskon, närmare släktingar, make och sambos. Men nyligen nekade hyresvärden till överlåtelsen av en lägenhet från en kvinna till hennes barnbarn.

Ville överta lägenheten
När kvinnan dog ville barnbarnet ta över lägenheten och dödsboet menade att barnbarnet bott i lägenheten tillsammans med sin mormor under en längre tid, trots att folkbokföringen visade att mannen endast varit folkbokförd i lägenheten sedan den tidpunkt då kvinnan flyttat till ett äldreboende. Hyresvärden menade att det tydligt att barnbarnet flyttade in i lägenheten först när kvinnan flyttat ut.

Förutom kravet på att man ska vara närstående ska man även vara varaktigt sammanboende med gemensamt hushåll. Varaktigheten bedöms utifrån varje enskilt fall men ofta krävs ett sammanboende på upp mot tre år. Dessutom får hyresgästen inte överlåta hyresrätten utan att hyresvärden ska vara nöjd med förändringen.

Är du jurist och vill veta mer om hovrättsprocessen i hyresnämndsmål? Kursen med samma namn ger dig fördjupade kunskaper om vilka bestämmelser som gäller i hovrättsprocessen samt konkreta råd om hur man kan processa på bästa sätt i hovrätten.

Ansågs inte vara sammanboende
Hyresnämnden i Stockholm ansåg att folkbokföringen talade emot att de två hade sammanbott, men att detta ensamt inte kunde visa att de inte bott tillsammans. Det fanns flera vittnen till att barnbarnet och kvinnan bott ihop sedan 2015. Uppgifterna styrkte därmed att de två personerna verkligen hade bott tillsammans under längre tid.

Problemet var att även om de hade bott tillsammans i lägenheten betydde det inte att de skulle ses som sammanboende. För det krävs att personerna ska ha haft gemensamt hushåll och använt hela lägenheten gemensamt.

Åldersskillnaden spelade in
Dödsboet menade i sin framställning i hyresnämnden att barnbarnet bott i lägenheten för att ta hand om sin mormor. Trots det ansåg hyresnämnden att åldersskillnaden och anledningen till att de flyttat ihop talade mot att personerna haft gemensamt hushåll. Barnbarnet hade visserligen ett playstation i lägenheten och hjälpte till med att köpa mat, men detta räckte inte för att styrka för att de sammanbott.

Yrkandet om att överlåta hyresrätten till barnbarnet avslogs, men dödsboet överklagade beslutet. Svea hovrätt gör emellertid ingen annan bedömning än nämnden och överklagande avslås därför.

Källa: Dagens Juridik och Lexnova

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE