Välkommen till vår nyproducerade e-kurs om Kartor, GIS och juridik med experterna Johan Benjaminsson och Svante Nilsson.

Kursen består av fyra delar och börjar med att vi går igenom varje steg i processen från insamling av data till färdig upprättad karta. Efter en översiktlig genomgång av de praktiska momenten i varje delprocess fördjupar vi oss i de lagregler som är tillämpliga. Under avsnittet ”insamling” behandlas mätning med GNSS/totalstation med fördjupning i bl a rätten till att uppehålla sig på annans mark.

I den andra delen med ”upprättandet av karta” fördjupar vi oss i upphovsrättslagen en I en del fördjupar vi oss om nybyggnadskartor. Vi går igenom lagregler, vem som kan upprätta dem samt regelverket kring fastighetsgränser. Teoripass kommer varvas med flera övningar.

I den tredje delen går vi igenom reglerna kring utstakning och lägeskontroll samt ett antal rättsfall kopplade till myndighetsutövning av dessa åtgärder samt nybyggnadskartor. I den fjärde och sista delen fördjupar vi oss kring digitala grundkartor med fokus på kvalitet och lägesnoggrannhet.

Som deltagare får du kunskap om

 • Vilka regler som gäller för att få samla in, upprätta och bearbeta kartdata.
 • Rättsligt stöd för att få tillträde till annans mark.
 • Vad som är skyddat av upphovsrätt och vad man behöver tillstånd för att få visa i en karta.
 • Vilken kvalité man kan förvänta sig att detaljer i en karta har.
 • Rättsfall som berör den digitala registerkartan
 • Lagar, riktlinjer och praxis om nybyggnadskartor
 • Lagar, riktlinjer och praxis som berör utstakning och lägeskontroll
 • Hur kommuner kan tänka vid bedömning av grundläggande mätteknisk färdighet
 • Rättspraxis kring skadestånd och felaktig myndighetsutövning vid mät och kartrelaterade ärenden
 • Bakgrunden till lagstiftning om digitala detaljplaner och grundkartor
 • Genomgång av lantmäteriets handbok för digitala detaljplaner
 • Tips och råd för beställning av digitala grundkartor

Målgrupp

Kursen passar alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med geodata och kartframställning i någon form. Kursen riktar sig även till de som i sitt arbete tar del av kartor med rättsverkan som exempelvis förrättningskartor, detaljplaner och nybyggnadskaror. Dessa personer finns så väl inom den offentliga som den privata sektorn.

Se även vår heldagskurs Kartor, GIS och juridik – digital samhällsbyggnadsprocess för en fördjupning i ämnet.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

5.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen spelades in i mars 2023. Den är uppdelad på fyra olika delar och är totalt 3,5 h lång inklusive kontrollfrågor efter varje del.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer