Denna e-kurs med f.d. justitieråd Martin Borgeke är en fristående påbyggnad till Påföljdsbestämning för försvarare – vad som har betydelse för utmätandet av straff och Påföljdsbestämning för försvarare – de regler som har betydelse för valet av påföljd.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,57 av 5,0 ⭐


Genom kurserna lär du dig vilka grunder som påföljdssystemet vilar på. Du får också en rad tips om hur du bör argumentera inför rätten i påföljdsfrågan och om hur Du på bästa sätt kan tillvarata din klients intresse av att få en så lindrig påföljd som möjligt.

Denna delkurs fokuserar på frågor om psykiskt störda lagöverträdare samt på de särregler som gäller för ungdomar. Här tas också upp reglerna i 34 kap. BrB om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom.

En viktig del av detta kursavsnitt rör vad som gäller i fråga om bevisbörda och beviskrav beträffande sådant som har att göra med påföljdsbestämningen och vad som krävs av en försvarare för att förmildrande omständigheter och billighetsskäl ska få genomslag.

Här diskuteras också betydelsen av prejudikat och hur vägledande avgöranden från HD bör tolkas. Likaså tas det upp vad som gäller i fråga om legalitetsprincipen på påföljdsområdet.

Reglerna om påföljdsbestämning kan betraktas som någon form av juridikens färskvara. Det betyder att lagändringar är tämligen vanliga, men att det också sker en betydande rättsutveckling i praxis. Kurserna bygger därför i stor utsträckning på olika vägledande rättsfall från HD.

INNEHÅLL I E-KURSEN:

  • Frågor om psykiskt störda lagöverträdare
  • Särregler som gäller för ungdomar
  • 34 kap. BrB om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom
  • Bevisbörda och beviskrav
  • Tolkning och betydelsen av prejudikat
  • Legalitetsprincipen på påföljdsområdet
  • Vad som krävs för att förmildrande omständigheter och billighetsskäl ska få genomslag

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemanget

Läs mer

E-kursen omfattar ca 3 utbildningstimmar inklusive avslutande kontrollfrågor.

E-kursen är inspelad våren 2021.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Martin Borgeke
Fd. justitieråd
Läs mer