Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Välkommen att delta på vårt nya kostnadsfria webbinarium om förhandlingsteknik den 26 april kl. 13:00 med förhandlings- och ledarskapsexperten Ulf Giege.

Hur din förhandling kommer att gå är till stora delar redan avgjorda innan förhandlingen börjar.

Många förhandlingar genomförs av personer som inte är tillräckligt förberedda och som en konsekvens därav får de en betydligt sämre överenskommelse än vad som hade varit möjligt. Hur pass väl förberedd du ska vara är något som du bestämmer själv.

Detta webbinarium fokuserar helt och hållet på förberedelsefasen. Som deltagare får du kunskaper om vad du behöver göra innan förhandlingen för att kunna driva förhandlingsprocessen på ett proaktivt sätt åt ditt håll.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur du bedömer situationen, övergripande strategi och praktiska begränsningar.
 • Hur du hämtar information på ett effektivt sätt.
 • Hur du tar fram din egen målsättning inför förhandlingen.
 • Hur du uppskattar förhandlingsstyrkan.
 • Hur du förbereder din egen argumentation.
 • Hur du tar fram din taktiska plan.
 • Hur du samordnar din sida om ni är fler än du.

Syfte med utbildningen:

Syftet med kursen är att ge dig som deltagare de verktyg som behövs för att du ska känna dig väl förberedd och därmed trygg när du går in i en förhandling eller förhandlingsliknande situation.

Du kommer att kunna förbereda dina framtida förhandlingar på ett strukturerat sätt. Dessutom får du också en förberedelsemall inför dina framtida förhandlingar.

Målgrupp:

Webbinariet vänder sig till dig som i din professionella roll kommer i kontakt med olika förhandlingssituationer, såväl interna som externa.

Föreläsare:

Ulf Giege har över femton års erfarenhet av att utbilda i ledarskap och förhandling, på såväl grund- som avancerad nivå. Ulf har dessutom femton års egen erfarenhet som chef och ledare, inom bland annat Försvarsmakten och FMV, och har flera olika utbildningar, som teknik och ekonomi, i botten men är även legitimerad psykoterapeut.

Omfattning/längd:

45 minuter

Agenda och upplägg:

 • Förhandlingsprocessen i stort.
 • Förberedelsefasen.
 • Bedöma situation.
 • Hur du hämtar information på ett effektivt sätt.
 • Hur du tar fram din egen målsättning inför förhandlingen.
 • Hur du uppskattar förhandlingsstyrkan.
 • Hur du förbereder din egen argumentation.
 • Hur du tar fram din taktiska plan.
 • Hur du samordnar er sida om du inte är ensam vid förhandlingsbordet.

Anmälan till livesändningen av webbinariet den 26 april är nu stängd. 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE