Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Att använda ett bildspel, som exempelvis en presentation i PowerPoint, kan vara en effektiv och användbar metod när du ska prata inför en grupp människor. Genom bildspelet kan du förstärka budskapet, det hjälper dig att strukturera din presentation och bryta ner den i mindre delar som hjälper åhörarna att ta till sig och förstå budskapet, samtidigt som det hjälper dig att hålla dig fokuserad och se till att du inte missar något eftersom bildspelet blir ett minnesstöd för dig själv.

Ett bildspel ger en professionell touch till din presentation. Det visar att du har förberett dig noggrant och tagit tid för att skapa en visuellt tilltalande presentation. Det kan också ge en känsla av organisering och struktur, vilket kan öka ditt förtroende och trovärdighet som talare. Men det finns en del misstag som de flesta gör när de använder ett bildspel i ett möte eller ett föredrag.

➡️ Vill du fördjupa dig? I kursen Presentationsteknik går vi igenom bland annat retorik, innehåll, struktur kroppsspråk, röst och visuella hjälpmedel.

Det är viktigt att börja med att fråga sig vad som är syfte och mål med din presentation och utgå från det. Du vill nå fram till de som ska ta till sig budskapet, och då är det viktigt att de förstår och behåller uppmärksamhet och fokus på vad du säger.

Ett bildspel ska användas som ett komplement till din presentation och inte som huvudfokus. Bildspelet ska stödja dina ord och inte ta över. Det är även viktigt att hålla det enkelt och inte överbelasta presentationen med för mycket information eller för många effekter.

Frågor du kan ställa dig är varför du använder du ett bildspel och hur skulle din presentation klara sig fristående? Använder du presentationen för att kunna läsa innantill, inte glömma bort vad du ska säga eller inte tappa bort dig? Har du någonsin funderat på hur din presentation upplevs ur åhörarens perspektiv?

För att bildspelet ska kunna vara ett stöd för åhörarens minne och fokus, istället för ett stöd för dig själv, ska du förenkla, tydliggöra och ge exempel.

För mycket text

När du ska bygga slides som hjälper lyssnaren gäller mottot ”Less is more”. En sida med mycket text gör att åhörarna tappar fokus för att det blir för mycket att ta in. Det blir en kognitiv belastning att behöva läsa och lyssna samtidigt och gör att uppmärksamheten splittras. Det får oss dessutom att minnas sämre. Även när man antecknar är det svårare att lyssna och fokusera. Jobba för att åhörarna ska lyssna och fokusera på dig och det du säger.

Anpassa materialet och skilj på dokumentations- och presentations-material för att undvika att åhörarna antecknar eller läser. Dölj vissa tyngre sidor när du presenterar men tala gärna om att du skickar ut presentationen i sin helhet efter föredraget. Då kan de slappna av redan från start.

 

Tips

  • Använd ett tydligt och enkelt typsnitt – och undvik att gå under 20 punkter i storlek.
  • Lär dig ditt material så att du inte läser innantill.
  • Använd stödord och visuellt material och skriv inte ut hela meningar
  • Allting behöver inte vara med! Se till att materialet är relevant och hjälpsamt
  • Ska du visa komplicerade bilder som diagram kan dessa animeras fram så att du visar en sak i taget istället för allting på en gång
  • I listor kan du animera fram en sak i taget
  • Undvik effekter som sådant som rör sig och snurrar
  • Led lyssnaren genom presentationen
  • Bryta ned det du ska säga i hanterbara delar
  • Bilder och diagram kan underlätta åhörarnas förståelse

Det sista tipset är att du ska undvika att avsluta men en bild som säger ”tack” eller visar dina kontaktuppgifter. Det bästa sättet att avsluta är med en sammanfattning av det viktigaste du sagt, till exempel ”3 saker jag vill att ni tar med er härifrån” och låt sedan denna bild ligga kvar tills publiken har börjat resa på sig. Kontaktuppgifterna kan finnas med när du skickar ut materialet.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE