Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har arbetat med en omfattande revideringen av AB 04 och ABT 06, ett arbete som pågått sedan hösten 2016. Uppdateringen av standardavtalen inom entreprenadområdet är av stor betydelse, och BKK strävar efter att skapa en ny generation av avtal som kommer att prägla regleringarna för bygg-, anläggnings- och installationsprojekt under en lång tid framöver.

Målet är att genomgående tydliggöra tidigare oklarheter i avtalen, uppdatera bestämmelserna i ljuset av förändrade förutsättningar på marknaden samt anpassa avtalen till den dispositiva rätten.

➡ Vill du lära dig mer? Här hittar du kursen ”Entreprenadrättsliga tvister” samt kursen ”Entreprenadavtalets svåra frågor – i praktiken” 

Nuvarande läge
Under hösten 2023 står revideringsarbetet inför sitt slutskede. En av de mest utmanande frågorna har varit hanteringen av årsomsättningsrabatter i framtida standardavtal, och en acceptabel lösning har nyligen nåtts efter omfattande diskussioner.

Betydande delar av de nya bestämmelserna är redan på plats och många centrala frågor har fått välavvägda och tydliga lösningar. Målet att slutföra en avtalsprototyp för remiss närmar sig, men exakta datum för remissrundan kan inte fastställas förrän de sista redaktionella justeringarna är klara.

Slutfas och framtid
Nu riktas fokus mot slutförhandlingar för att färdigställa avtalsprototypen. Den efterföljande remissrundan förväntas pågå i tre månader och kommer att vara öppen. Detta öppna tillvägagångssätt är av stor vikt för BKK, som strävar efter att involvera hela branschen och säkerställa att det nya avtalet verkligen blir representativt för sektorns behov.

Efter remissbehandlingen återstår att sammanställa och analysera de inkomna synpunkterna. En slutlig förankring hos BKK:s huvudmän krävs innan det reviderade avtalet kan officiellt antas. Processen, från revideringens början till det nya avtalets fullständiga implementering, är en viktig milstolpe för branschen och förväntas ge ett moderniserat och mer anpassningsbart ramverk för entreprenadavtal.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE