Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

En moderniserad mervärdesskattelag är överlämnad som förslag till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Den mervärdesskattelag vi har idag är i behov av förenkling. Många delar har under åren förändrats och fått omfattande tillägg som gjort lagen svår att förstå, överskåda och tillämpa. Den moderniserade lagen ska vara lättare att förstå och använda.

Modernare språk och ny struktur
I den proposition som överlämnas till riksdagen i mitten av januari föreslår regeringen att en ny mervärdesskattelag införs. Det är en omarbetning av den nuvarande lagen med ett moderniserat språk, ny struktur samt anpassad för att bättre stämma överens med EU:s mervärdesskattedirektiv gällande begrepp, struktur och systematik.

”Den nya momslagen är en efterlängtad lagteknisk genomgång som syftar till att göra momsregelverket enklare för företag och andra att tillämpa”, säger finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande.

Förändringar för föreningar
Det tidigare konkurrensrekvisitet har inneburit att när tjänster tillhandahålls internt mellan grupper av föreningar, till exempel genom riksförbund inom idrotten, så har föreningarna drabbats av momskostnader. Med den nya förändringen kan centralorganisationer erbjuda interna tjänster utan moms, vilket innebär att föreningarna inte belastas med momskostnader.

Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för idrott och civilsamhälle, förklarar:
”Det finns många fördelar för föreningar och andra organisationer inom civilsamhället att samordna vissa delar av organisationernas arbete. Vi föreslår att lagen anpassas så att bestämmelserna om kostnadsdelning mellan föreningar inte är snävare än vad EU-rätten kräver, något som länge varit efterfrågat från föreningslivet.”

I kursen Nyheter på momsområdet 2023 får du koll på de nyheter och förslag som är aktuella.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE