Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Om kapitel 8: Hävning

Tvist 28, om kap. 8: Tvisten gäller om beställaren har rätt att häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten. Publiceras 16/ 10- 2023

Tvist 29, om kap. 8: Tvisten gäller om entreprenören har rätt att häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten; tvisten kan också gälla om entreprenören har rätt att tillfälligt avbryta arbetena. Publiceras 23/10- 2023

Tvist 30, om kap. 8: Tvisten gäller vilken ersättning som ska betalas efter en hävning. Publiceras 30/10- 2023

Tvist 31, om kap. 8: Tvisten gäller i vilken utsträckning beställaren, som med fog har hävt, har rätt till ersättning för skada. Publiceras 6/11- 2023

Tvist 32, om kap. 8: Tvisten gäller i vilken utsträckning entreprenören, som med fog har hävt, har rätt till ersättning för skada. Publiceras 13/11- 2023

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE