Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Tvisten gäller skada på entreprenaden som ett fel påstås ha orsakat (dvs. viss följdskada till fel) eller skada på motpartens arbete genom vårdslöshet vid utförande av eget arbete.

Från AB 04:

Ansvar för skada

§ 8 Om entreprenören är ansvarig för fel, ansvarar han också för skada på entreprenaden på grund av fel. För skada på entreprenaden genom brand på grund av fel svarar entreprenören dock inte längre än två år efter entreprenadens godkännande.

§ 9 Part är skyldig att ersätta skada som han åstadkommer på motpartens arbete genom vårdslöshet vid utförande av eget arbete.

 

Alltså: I fråga om vissa sakskador gäller följande. Strikt ansvar för ett fels följdskada på entreprenaden. Culpaansvar för skada på motpartens arbete. Ingen begränsning av beloppet.

Att entreprenören ska ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden framgår av 5:22 st. 2.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE