Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Tvisten gäller ansvaret för skada som drabbar tredje man.   

Från AB 04:

Tredje man

§ 13 Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. 

Entreprenören är dock fri från skadeståndsskyldighet enligt föregående stycke, om han kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.

Beställaren är i förhållande till entreprenören ansvarig för den skadeståndsskyldighet som entreprenören enligt kapitel 32 i miljöbalken (1998:808) har gentemot tredje man, om entreprenören kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.

 

Reglerna i första och andra styckena, som alltså ålägger entreprenören presumtionsansvar, gäller grannelagsrättsliga förhållanden men enligt sin lydelse också all annan skadeståndsskyldighet för beställaren till följd av entreprenaden. Ingen begränsning av beloppet.

Men: Enligt BKK:s Förtydligande nr 1 omfattar reglerna inte skadeståndsskyldighet för beställaren som har sin grund i avtal, t.ex. hyresavtal. Om sådan skadeståndsskyldighet inte omfattas, får den i stället bedömas enligt § 11, varvid begränsningar gäller, se tvist 17.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE