Att de flesta tvistemål vinns på bevisfrågor och inte rättsfrågor känner ombud förstås till. Den här kursen fokuserar därför helt på bevisning och förhör i tvistemål, och hur ombudet ska kunna maximera huvudmannens möjligheter till framgång utifrån bevisfrågor.

Livesändning – kurstillfället den 18 januari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Anslaget är helt och hållet praktiskt och vi kommer att belysa olika strategier och tillvägagångssätt utifrån exempel från verkligheten. Syftet är att kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om förberedelser och genomförandet av förhör av såväl egna vittnen som motpartens. Sakkunnigbevisningen kommer också att få eget utrymme under kursdagen.

Den skriftliga bevisningen får också allt större betydelse i tvistemål, något som beror på att parter idag lämnar fler elektroniska spår efter sig jämfört med vad som tidigare varit fallet. Vi kommer att ägna tid åt att diskutera innebörden av detta och hur ett ombud kan säkra och få tillgång till central bevisning genom bland annat edition och editionsförhör.

En modernare rättegång II trädde i kraft under våren/sommaren 2016. Vi kommer att förklara hur reformen påverkar bevisföringen så att alla kursdeltagare lämnar kursen med uppdaterade kunskaper kring den nya lagstiftningens betydelse ur bevishänseende.

Kursen täcker såväl process i allmän domstol som skiljeförfarande. Föreläsare är lagman Magnus Widebeck och rådman Emilia Lundberg.

Närmare om kursinnehållet:

• Bevisuppgift (bevis- och förhörstema)
• Bevisbörda, beviskrav och bevisvärde
• Edition
• Förberedelser och förhör av parter och faktavittnen samt sakkunniga
• Problem med vittnen (som inte kan/vill medverka)
• Nya bevis (efter stupstock, under huvudförhandling/slutförhandling eller under hovrättsprocess)


 

Målgrupp:

Ombud som processar i domstol och i skiljeförfarande.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas