Att de flesta tvistemål vinns på bevisfrågor och inte rättsfrågor känner ombud förstås till. Den här kursen fokuserar därför helt på bevisning och förhör i tvistemål, och hur ombudet ska kunna maximera huvudmannens möjligheter till framgång utifrån bevisfrågor.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,71 av 5,0 ⭐


Anslaget är helt och hållet praktiskt och vi kommer att belysa olika strategier och tillvägagångssätt utifrån exempel från verkligheten. Syftet är att kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om förberedelser och genomförandet av förhör av såväl egna vittnen som motpartens. Sakkunnigbevisningen kommer också att få eget utrymme under kursdagen.

Den skriftliga bevisningen får också allt större betydelse i tvistemål, något som beror på att parter idag lämnar fler elektroniska spår efter sig jämfört med vad som tidigare varit fallet. Vi kommer att ägna tid åt att diskutera innebörden av detta och hur ett ombud kan säkra och få tillgång till central bevisning genom bland annat edition och editionsförhör.

En modernare rättegång II trädde i kraft under våren/sommaren 2016. Vi kommer att förklara hur reformen påverkar bevisföringen så att alla kursdeltagare lämnar kursen med uppdaterade kunskaper kring den nya lagstiftningens betydelse ur bevishänseende.

Kursen täcker såväl process i allmän domstol som skiljeförfarande. Föreläsare är lagman Magnus Widebeck och advokat Fanny Gleiss Wilborg.

Närmare om kursinnehållet

• Bevisuppgift (bevis- och förhörstema)
• Bevisbörda, beviskrav och bevisvärde
• Edition
• Förberedelser och förhör av parter och faktavittnen samt sakkunniga
• Problem med vittnen (som inte kan/vill medverka)
• Nya bevis (efter stupstock, under huvudförhandling/slutförhandling eller under hovrättsprocess)

Målgrupp

Ombud som processar i domstol och i skiljeförfarande.

Vill du fördjupa dina kunskaper? Se även våra kurser Vinn målet på bevisningen och Att övertyga domaren, dessa kurser är perfekta komplement till varandra.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

18 Nov 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 18 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fanny Gleiss Wilborg
Advokat
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer