Håll dig uppdaterad om de betydelsefulla ändringar i lagen om anställningsskyddet (LAS) som snart ska börja tillämpas! Det är den mest omfattande reformeringen som gjorts av lagstiftningen om anställningsskyddet sedan 1973.

Livesändning – kurstillfället den 7 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Det har efter en överenskommelse mellan vissa av arbetsmarknadens parter föreslagits att genomgripande ändringar i anställningsskyddslagen ska börja tillämpas den 1 oktober 2022. Dagens krav på saklig grund för en arbetsgivares uppsägning ersätts av ett krav på sakliga skäl med förarbetsuttalanden om vilka förändringar som är avsedda. Alla arbetsgivare ska få undanta tre personer från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vid uppsägning kommer anställningen att upphöra vid uppsägningstidens utgång även om det då är tvistigt om uppsägningen är giltig. Vid s.k. hyvling, när arbetstagares sysselsättningsgrad ändras, ska turordningsregler iakttas. Allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning och övergår snabbare automatiskt till en tillsvidareanställning. En presumtion för heltidsanställning införs. Anställda hos bemanningsföretag som har arbetat länge hos kundföretaget ska av kundföretaget erbjudas tillsvidareanställning eller två månadslöner.

På kursen går vi igenom vad de nya bestämmelserna innebär och gör tydligt vilka förändringar av rättsläget de innebär.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Skillnaden mellan saklig grund och sakliga skäl för uppsägning.
 • Hur anställningsskyddet fungerar vid tvist om giltigheten av en uppsägning eller ett avskedande.
 • Vad man måste tänka på när arbetstagares sysselsättningsgrad ändras genom s.k. hyvling.
 • Skillnad mellan allmän och särskild visstidsanställning.

Målgrupp:

Advokater, förbundsjurister, fackliga ombudsmän, HR-personal, chefer och andra som kommer i kontakt med arbetsrätt.

Nivå:

Genomgång av de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen med betoning på vilka förändringar i rättsläget de innebar. Grundläggande kännedom om dagens regler i anställningsskyddslagen underlättar förståelsen, men är inte något krav.

Syfte med utbildningen:

Förstå vad de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen innebär och vilken förändring de innebär i förhållande till rättsläget i dag.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 – 10.15

  Pass I

 • 10.30 – 11.45

  Pass II

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.