Enligt huvudregel har endast myndigheter rätt till att hantera personuppgifter om lagöverträdelser. Andra aktörer än myndigheter kan dock enligt nationell rätt få behandla brottsuppgifter. Om, och i så fall när, undantag tillämpas är det av yttersta vikt att privata aktörer hanterar sådana uppgifter på ett korrekt sätt, då överträdelser av reglerna i GDPR kan få långtgående och kostsamma konsekvenser.

Under denna två timmarskurs får du som deltagare kunskap om vad som gäller för privata aktörer vid hantering av personuppgifter avseende lagöverträdelser som innefattar brott (brottsuppgifter). Föreläsarna redogör för relevanta regler i GDPR och den svenska dataskyddslagen och det rättsliga ställningstagande som IMY publicerat

Under kursen ges praktiska råd och tips om hur brottsuppgifter skall hanteras. Vidare behandlas de undantag som tillåter behandling av brottsuppgifter av privata aktörer,. Detta varvas med exempelsituationer samt praktiska råd och tips.

Som deltagare får du kunskap om

  • Relevanta regler i GDPR och den svenska dataskyddslagen avseende hantering av brottsuppgifter
  • Risker vid felhantering av brottsuppgifter
  • Det rättsliga ställningstagande som IMY publicerat
  • Praktiska råd och tips
  • Exempelsituationer
  • De undantag som tillåter behandling av brottsuppgifter av privata aktörer.

Målgrupp

Bolagsjurister, dataskyddsombud, HR/rekryteringsansvariga och andra ansvariga/chefer som arbetar personuppgiftsfrågor.

Syfte med utbildningen

  • Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap om relevanta regler i GDPR och den svenska dataskyddslagen samt kännedom om det rättsliga ställningstagande som IMY publicerat. Efter genomförd kurs kommer du ha koll på
  • De undantag som tillåter behandling av brottsuppgifter av privata aktörer.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är tillgänglig från och med den 20 oktober 2022 och är två timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Fredrik Eråker
Advokat
Läs mer
presentation-board 20
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 14
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer