Från insamling av data till färdig karta enligt GIS – vilka regler gäller och vilka tillstånd behövs? Vi går igenom hela processen.

I denna kurs tittar vi på den  juridik som omgärdar kartdata. Vi börjar med att gå igenom de olika stegen i processen, från insamling av data till färdigupprättad karta. Efter att närmare ha gått igenom de praktiska momenten i varje delprocess, fördjupar vi oss i de lagregler som är tillämpliga. Under avsnittet ”insamling” behandlas mätning med GNSS/totalstation, flygfoto och lasermätning med fördjupning i bland annat rätten att uppehålla sig på annans mark, personuppgiftslagen och lagen om insamling av landskapsinformation.

I avsnitten om lagring och tillhandahållande berör vi EU-direktivet Inspire i svensk lagstiftning samt resterande delar av lagen om insamling av landskapsinformation. I det avslutande steget ”upprättande av karta” fördjupar vi oss i upphovsrättslagen, men berör även personuppgiftslagen och lagen om fastighetsregister.

Under eftermiddagen går vi vidare med en genomgång av ett antal vanligt förekommande kartor av juridisk betydelse. Störst fokus kommer att läggas på kartor som utgör en del av ett juridiskt beslut, såsom detaljplanekartor och förrättningskartor. Vi går även igenom grundkartor, nybyggnadskartor, den digitala registerkartan och kartor i samband med avtalsrättigheter. För varje karta redogörs hur den läses och tolkas samt vilka delar som har rättsverkan. Utifrån den inledande genomgången behandlar vi sedan kvalitet och noggrannhet i mätning av detaljer i kartor, med särskilt fokus på fastighetsgränser.

Kursen ger dig kunskap om:

 • Vilka regler som gäller för att få samla in, upprätta och bearbeta kartdata
 • Vad som är skyddat av upphovsrätt och vad du behöver tillstånd för att få visa i en karta
 • Vilken kvalitet du kan förvänta dig att detaljer i en karta har
 • Hur du läser och tolkar ett antal vanligt förekommande kartor
 • Vad i kartorna som har rättsverkan

MÅLGRUPP

Kursen passar alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med geodata och kartframställning i någon form. Dagen riktar sig även till dig som i ditt arbete tar del av kartor med rättsverkan, exempelvis förrättningskartor, detaljplaner och nybyggnadskartor – både inom privat och offentlig sektor.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion av processen "från insamling av data till upprättad karta". Insamling och lagring.

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Tillhandahållande.
  Bearbetning och upprättande.

 • 11,45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Kvalitet i juridiskt bindande kartor.
  Juridik i kartor:
  - förrättningskartor inklusive den digitala registerkartan
  - grundkartor

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Juridik i kartor, forts:
  - detaljplaner
  - nybyggnadskartor
  - karta i avtalsrättighet

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra centralt belägna lokaler, bra fika och lunch. Bra relevant kursinnehåll, mastigt kursmaterial. Kartor, GIS och juridik är bäst kurs hittills.

Medarbetare på Fortifikationsverket

Jag vill komplettera mina kunskaper inom det juridiska området- något jag saknat i min utbildning men som jag ofta stöter på i mitt yrke. Bra upplägg på kursen som verkligen berör de frågor som dyker upp inom en kommun.

Medarbetare på Finspångs kommun