Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Advokat Johan Eriksson är försvarare i större omfattande brottmål, hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet och för nionde gången utsedd till ”Advokaternas Advokat”, den advokaterna själva skulle välja om de måste ha en försvarsadvokat. Vi har pratat med honom om de stora brottsmålen.

Ta chansen att lyssna till en av Sveriges främsta brottmålsadvokater, Johan Eriksson. Under vårt kostnadsfria webbinarium går vi igenom förhörsteknikens ABC.

Under de senaste åren har rättegångar i brottmål ökat i längd och i storlek vilket medför utmaningar för alla inblandade. Johan Eriksson har arbetat som advokat sedan tidigt 90-tal. På den tiden såg det annorlunda ut.
– När jag började arbeta som advokat kunde rättegångarna i en mordrättegång vara i fyra till fem dagar. Idag är det inte ovanligt med stora förhandlingar där rättegångarna pågår i mer än 14 dagar, med material omfattande tusentals sidor, vilket gör det oöverskådligt och svårt att hantera och bearbeta, berättar Johan Eriksson.

Våga vara kortfattad
Förundersökningarna tenderar att växa under processens gång och det tillkommer nytt material under tiden målet pågår. Rättegångsbalken är inte skapad för dessa gigantiska mål.
– Utmaningen är att domstolen ska ta till sig allt som sägs och inte bestämma sig innan de fått all fakta. Det är bra att våga vara kortfattad ibland. Man måste inte hålla en lika lång sakframställning som andra sidan, den behöver givetvis vara så lång att man får med allt. Samtidigt är det viktigt att man håller uppe intresset, blir det ett enformigt parti i framställan går uppmärksamheten ner. Jag är en vän av minimalism men det har sina utmaningar, säger Johan Eriksson.

Klienten kan ha åsikter om att man håller sig kort och det är viktigt att klienten är införstådd med att en kort sakframställning kan vara mer effektivt.

Svårigheterna med att sitta häktad
När en misstänkt anses kunna försvåra brottsutredningen kan åklagaren begära att denne häktas. I dessa stora mål kan klienterna sitta häktade i upp till två år. Häktningstiden sätter även fokus på att klienten kan tyckas vara skyldig.
– Många klienter mår väldigt dåligt. De har mycket att oroa sig för och sitter isolerade länge. Det är närmast en konstart att hålla kämparandan uppe så att klienten inte tappar hoppet. Man försöker bygga en relation och det är ofta bättre att berätta sanningsenligt om hur läget ser ut för klienten. Klienten kan använda tiden i häktet för att bearbeta en del av sorgen och vreden. Jag försöker träffa klienten någon gång per vecka eller prata i telefon och ha längre besök när man ses, i de fall när de sitter i en annan stad. En god regel är att man har sociala besök och inte enbart jobbärenden, samt är observant, lyhörd och försöker förstå. Då kan man få ett förtroligt samarbete och skapa förtroende fram till rättegången, förklarar Johan Eriksson.

Högaktuella kurser med Johan Eriksson
På vår nya högaktuella kurs Försvararens utmaningar i de omfattande brottmålen ger advokat Johan Eriksson dig fördjupade kunskaper i rollen som försvarare i de större omfattande brottmålen. I kursen berörs allt från svårigheterna utmaningarna att göra sin sak hörd i bruset av omfattande material och långa huvudförhandlingar till det förslag för skärpta straff för brott i kriminella nätverk som förväntas börja gälla 1 juli 2023.

På kursen Förhörsteknik för processande civiljurister med Johan Eriksson, en av Sveriges främsta brottmålsadvokater, som ger dig en fördjupad kunskap om förhörsteknik.

På kursen Interna utredningar och förhörsliknande samtal går Johan Eriksson igenom strategier för informationsinhämtning vid internutredningar och förklarar vilka risker som kan finnas med dessa typer av utredningar.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE