Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Att vara chef betyder många gånger att du blir klämd mellan förväntningar från ledningen och chefer uppifrån och dina medarbetare. Du kan även ha krav som kommer från sidan, som till exempel från en HR-avdelning, och inte minst kan du ha egna förväntningar på dig själv. Det är viktigt att du har verktyg och insikter för att hantera din roll så bra som möjligt. 

Som chef har du ofta ett brett spektrum av ansvar och utmaningar och det är bra att få insikter så du utifrån det kan se till att du har de redskap du behöver för att hantera dem. På kursen Chefens utmaningar – praktiska verktyg för ditt ledarskap får du konkreta verktyg och metoder för att bygga ett välfungerande ledarskap och i denna artikel ger vi dig några tips på vägen.

7 vanliga problem som du kan möta i din roll som chef

1. Ledarskapsproblem
 Du har ansvaret att leda och motivera ditt team. Det kan vara svårt att hantera olika personligheter och arbetsstilar, och att hitta sätt att skapa en positiv arbetsmiljö där alla trivs och presterar.

2. Tidsbrist
Du har ofta många olika uppgifter som behöver hanteras samtidigt. Det kan vara svårt att hitta tid för allt och prioritera vad som är viktigast.

3. Kommunikationsproblem
Du behöver kommunicera med både cheferna över dig och med de anställda under dig. Det kan vara svårt att hitta rätt sätt att kommunicera effektivt med olika grupper och individer.

4. Konfliktlösning
Du kan hamna i situationer där det uppstår konflikter mellan olika medarbetare eller avdelningar. Att lösa konflikter på ett effektivt sätt kan vara utmanande.

5. Budget- och resursproblem
Du ansvarar ofta för att hålla dig inom budget och använda resurser på ett effektivt sätt. Det kan vara svårt att balansera behoven hos olika avdelningar och hitta sätt att optimera resursanvändningen.

6. Personalfrågor
Du ansvarar ofta för att rekrytera och utveckla dina medarbetare. Det kan vara svårt att hitta rätt person för rätt jobb och att hjälpa medarbetare att växa och utvecklas inom organisationen.

7. Förändringar
Du kan hamna i situationer där organisationen genomgår förändringar, till exempel genom omstrukturering eller implementering av nya processer eller teknik. Att navigera genom förändringar och hjälpa teamet att anpassa sig kan vara utmanande.

Var tydlig redan från start
Redan när du kommer på anställningsintervju bör du se till att du får klara besked över uppdrag och befogenhet, vilka mål du förväntas nå, arbetssätt och spelregler, hur fördelningen mellan chefsjobb och operativt arbete ser ut, hur mycket tid du förväntas lägga på ledarskap och hur mycket som ska fördelas på andra arbetsuppgifter.

Tydliga spelregler
När det kommer till ditt ledarskap gentemot dina medarbetare är det viktigt att du visar att du är konsekvent med regler och har klara och tydliga ramar. Det ligger en hel del i citatet ”Det finns ingen omtanke i otydlighet”, ett uttryck som myntades av Carl-Henric Svanberg, tidigare koncernchef på Ericsson.

Du måste också ta med dig att alla har sitt eget sunda förnuft. Det är inte alltid samma för alla, trots at vi tycker att det borde vara självklarheter. Självklart för dig är inte alltid självklart för någon annan. Därför måste du se till att skapa ett gemensamt sunt förnuft och gemensamma spelregler för dina medarbetare. Det kan vara sådant som att komma i tid, hur de får kontakta dig ordinarie arbetstid och om det ska vara självklart att ha kameran påslagen i onlinemöten. Vissa spelregler kan man ta gemensamt och andra måste man som ledare få med sig de anställda på. Tydliga regler ger trygghet, förebygger ohälsa och ger goda resultat.

Du behöver krönas i din roll
Din chef behöver ”kröna” dig. Det innebär att du måste få mandat att göra jobbet och det ska din chef tydliggöra inför övriga anställda. Som chef behöver du ett tydligt uppdrag, handlingsutrymme, resurser och befogenheter, tid att vara chef och leda de anställda, tydliga förväntningar på din roll från chefen ovanför dig, samt kompetensutveckling.

Håll vågen i balans
Resurser ska anpassas till kraven i arbetet och tvärtom. Du kan se det som en våg där krav står på ena sidan och resurser på andra. Dessa sidor måste väga jämnt för att du ska må bra och kunna prestera bra som chef. Samma förutsättningar gäller givetvis för dina medarbetare, för att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Klicka för att se en större bild. 

Vill du fördjupa dig?
Kursen Chefens utmaningar – praktiska verktyg för ditt ledarskap ger dig konkreta verktyg och metoder för att bygga ett välfungerande ledarskap.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE