Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Den 17 augusti 2023 höjdes hotnivån i Sverige – från ”förhöjt hot” (3) till ”högt hot” (4) på en femgradig skala. Hotet kommer troligtvis att kvarstå under en längre tid. Det är viktigt att du är medveten om hur en reaktion efter en kris ska bemötas för att minimera den stress som kan uppstå för dina anställda, anhöriga och medmänniskor samt även för dig själv. 

Antagligen vet du inte alls hur du själv eller någon annan kommer reagera i samband med om en allvarlig händelse som exempelvis en terrorattack. Det kan dessutom variera kraftigt mellan olika människor. När du är medveten om vilka reaktioner man kan förvänta sig blir det vanligtvis lättare att acceptera reaktionerna och att de är fullt naturliga med tanke på de påfrestningar man varit utsatt för.  Det är bra att så många som möjligt känner till hur människor reagerar i kris, speciellt nu när hotet är så pass högt.

Som arbetsgivare är det viktigt att veta hur du ska bemöta och hantera en kris och vilket krisstöd som ska erbjudas om en medarbetare blivit utsatt. Hur människor som varit med om en allvarlig händelse, till exempel ett terroristbrott, bemöts påverkar deras möjligheter att hantera vad de varit med om. Reaktioner efter ett terrorattentat kan bli starka och långvariga men genom att veta hur du bemöter en människa som varit med om en allvarlig händelse kan du minimera traumat.

➡ Vill du fördjupa dina kunskaper? Kursen Krishantering för arbetsgivare ger dig redskap för krishantering på arbetsplatsen och därmed ökad trygghet och minimering av negativa konsekvenser för personal och verksamhet om krisen inträffar.

Även för den som inte var på eller i närheten av platsen kan händelsen upplevas som skrämmande, särskilt i de fall brottet skedde på en plats personen eller dennes närstående brukar besöka.

I ett akut skede är det framförallt viktigt att vara lugn om du möter en människa som varit med om en allvarlig händelse. Undvik att samtala om händelsen i det inledande skedet utan låt den drabbade ta initiativet att berätta. Se till att personen får vård, värme, mat och vätska samt känner sig trygg. Lämna inte en människa ensam om han eller hon nyligen varit med om en allvarlig händelse.

Om den utsatta vill berätta är det viktigt att du lyssnar aktivt och tar berättelsen på allvar så personen känner sig förstådd. Att bara finnas och lyssna är viktigt och många har ett stort behov att få prata, vilket också är en viktig del i återhämtningen.

Det finns även många människor som utsatts för allvarliga händelser som klarar av att hantera upplevelsen på egen hand utan större konsekvenser.

Reaktioner efteråt
En allvarlig händelse kan skapa en akut stressreaktion. Många upplever en känsla av overklighet eller tomhet direkt efter händelsen och det kan vara svårt att komma ihåg vad som hände. Efter en tid, kanske ett par dagar, blir händelseförloppet ofta tydligare och de starka reaktionerna kommer ofta i detta skede. Några reagerar med starka känsloyttringar medan andra kan verka lugna. Det är naturligt att även reagera kroppsligt med yrsel, darrningar, hjärtklappning, svimningskänsla och muskelvärk.

Det är vanligt att uppleva känslan av att tryggheten raseras efter en allvarlig händelse och många blir oroliga, rädda och vaksamma. Det finns även de som känner skuldkänsla över att de själva klarat sig oskadda när andra blivit svårt skadade eller dött.

Detta kan hjälpa

 • Fysisk aktivitet minskar ofta inre stress.
 • Att återgå till jobbet kan hjälpa men personen bör ha lägre arbetsbelastning den första tiden.
 • Det är ofta till hjälp att dokumentera minnen och tankar om vad som hände i skrift.

Om du själv hamnar i en farlig situation
Om hamnar i en farlig situation och inte kan ta dig därifrån på ett säkert sätt ska du försöka hitta en trygg plats där du kan gömma dig och där du inte riskerar att bli skadad.

Ring nödnumret 112 om du eller någon annan behöver hjälp. För att undvika att nätet blir överbelastat ska du inte använda mobiltelefonen om du inte absolut måste.

Så här ska du agera enligt Krisinformationen.se

 • Lämna platsen och uppmana andra att följa med
 • Sätt dig i säkerhet
 • Notera nödutgångar
 • Om du inte kan fly – sök skydd
 • Lås in dig om möjligt, sök skydd bakom något och håll dig nära golv och väggar
 • Var uppmärksam
 • Var tyst och stäng av ljud och vibration på telefonen
 • Ring inte i onödan till personer i riskområdet
 • Ring 112 – berätta var du är och vad som har hänt
 • Berätta om platsen – var finns förövaren/förövarna och vilka vapen har de?
 • Om möjligt, varna andra i din omgivning

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE