Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Har du och ditt företag den kunskap som krävs för att inte drabbas av ogiltighet eller tuffa sanktioner vid konkurrensrättsliga frågor? Dels behövs kunskap om de två förbudsbestämmelserna i den svenska konkurrenslagen och EU:s funktionsfördrag, dels behövs kunskap om hur dessa regler tillämpas och vilka risker som finns vid överträdelse av dem.

Med rätt kunskap inom konkurrensrätten kan du både göra välinformerade riskvärderingar och se till att komma ur oskäliga avtalsvillkor. Du kan även utnyttja de möjligheter som reglerna faktiskt ger och utforma distributionssystem eller samarbeten med konkurrenter på ett sätt som är anpassat utefter era behov.

Kursen ger dig verktygen du behöver för att kunna använda konkurrensrätten till din fördel.

Visste du bland annat att:

  • Återförsäljaravtal som innehåller exklusivitetsklausuler eller styr återförsäljarens möjligheter att sälja online kan vara otillåtna konkurrensrättsligt och att klausulerna, eller till och med avtalet i dess helhet, då automatiskt är ogiltiga?
  • De konkurrensrättsliga reglerna kring samarbeten mellan konkurrenter ändras vid årsskiftet? På vissa punkter lättas reglerna upp, på andra stramas de åt.
  • Överträdelser av konkurrensreglerna inte bara kan leda till dryga böter och badwill utan nu även till enorma skadeståndsanspråk?
  • Konkurrensreglerna är flexibla och inte bara innebär förbud? Den som kan navigera rätt har alla möjligheter att utforma samarbeten så att de gynnar affären utan att träffas av konkurrensreglernas förbudsbestämmelser.
  • Den som har lidit ekonomisk skada till följd av en överträdelse av konkurrensreglerna har betydligt bättre möjligheter nu än tidigare att få ersättning för skadan?

➡ Vill du lära dig mer om konkurrensrätten och hur den kan användas? Missa då inte Konkurrensrättslig nyhetsdag 2023.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE