Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Konkurrensrättens syfte är att skydda konsumenter och som företagare är det viktigt att fråga sig om det finns någon risk att exempelvis avtal sätter konkurrensen ur spel, vad det får för effekter och om det kommer påverka konsumenter negativt.

Konkurrenslagen reglerar bland annat konkurrensbegränsande samarbeten och avtal mellan företag, missbruk av dominerande ställning samt en reglering av företagskoncentrationer och företagsförvärv.

Om bolaget har gjort riskvärderingar av till exempel samarbetsavtal med konkurrenter eller återförsäljaravtal, tagit fram policies och haft konkurrensrättsutbildningar bör de inte behöva råka ut för en gryningsräd. Om företaget har en stark ställning på marknaden ser konkurrensmyndigheterna även hårdare på företagets agerande. Det finns flera fall där konkurrensmyndigheten genomfört en gryningsräd enbart på misstanke om att det finns en allvarlig överträdelse av konkurrensrätten.

➡ Vill du fördjupa dig? Konkurrensrättslig nyhetsdag uppdaterar dig om det senaste inom konkurrensrätten med våra föreläsare, advokaterna Karin Roberts och Helene Andersson 🔗

Gryningsräd
En ”gryningsräd” en oväntad och hastig inspektion som genomförs av en konkurrensmyndighet på grund av en misstänkt överträdelse. Syftet är att säkra bevis i företagets lokaler eller i privata hem som tillhör ledande företrädare för bolaget. Det är Kronofogdemyndigheten som knackar på och presenterar konkurrensmyndigheten som sedan går in.

Denna typ av räd kan genomföras när konkurrensmyndigheter misstänker att ett eller flera företag bryter mot konkurrenslagar genom exempelvis prissättningssamordning, marknadsuppdelning, otillbörliga fördelar till vissa kunder eller andra aktiviteter som strider mot konkurrensregler. Räden kan ske utan förvarning för att förhindra att företagen reagerar genom att förstöra eller dölja bevis.

Under en gryningsräd kan konkurrensmyndigheter beslagta dokument, filer, mejlkommunikation och annat material som kan vara relevant för utredningen. Denna process kan vara del av myndigheternas arbete att säkerställa rättvis konkurrens och förhindra kartellbildningar eller andra former av olaglig praxis som skadar marknadsekonomin.

Sanktioner och skadestånd
Har man gjort något otillåtet som har uppmärksammats, och konkurrensverket har ingripit så riskerar företaget sanktioner. Avtal kan ogiltighetsförklaras och företaget kan få böter upp till tio procent av koncernens omsättning. Bolaget riskerar även stora skadeståndsanspråk och kan uteslutas från offentlig upphandling. Även de ansvariga kan råka personlig illa ut och risker näringsförbud.

Det är mycket som är förbjudet i avtal mellan konkurrenter. Företagen får inte bestämma inköpspriser, försäljningspriser, rabatter eller villkor. De får inte dela upp marknaden eller begränsa produktion eller investeringar. Konkurrenter får överhuvudtaget inte diskutera priser och villkor så som garantier, reklamationer och leverantörer.

Förutom att riskera sanktioner bör företaget även tänka på att de riskerar sitt varumärke och rykte.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE