Nästan hälften av styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningar oroar sig för föreningens ekonomi, visar en undersökning som SBC tagit fram. I den framkommer även att styrelsen anser sig ha sämre kunskaper om ekonomi och juridik än tidigare.

Bostadsrättsrapporten 2023 som tas fram av SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, visar även att förtroendet för styrelsens ekonomiska kompetens faller och endast 53 procent av landets bostadsrättsägare anser att bostadsrättsföreningens styrelse är tillräckligt kunnig inom ekonomi.

Oro för föreningens ekonomi
Av undersökningen framgår att närmare hälften av bostadsrättsföreningars styrelseledamöter oroar sig för sin förenings ekonomi. En rejäl ökning jämfört med föregående år då endast 26 procent av landets styrelsemedlemmar kände oro.

Även styrelsens kunskaper inom ekonomi sviktar och en fjärdedel av styrelsemedlemmarna uppger att de inte är insatta i ekonomin och med det skapas en otrygghet för de boende.

Viktigt att kunna juridiken
En viktig del för bostadsrättsföreningens styrelse är att fatta korrekta juridiska beslut. Rapporten visar dock att 21 procent av bostadsrättsägarna – och hela 34 procent av styrelsemedlemmarna – anser att de inte har tillräcklig kompetens inom juridik.

Det är ett stort ansvar att sitta i en styrelse eftersom lagar och stadgar måste upprätthållas, vilket gör det viktigt med att säkerställa kompetensen i bostadsrättsföreningarnas styrelser.

Kurser om ekonomi och juridik i bostadsrättsföreningar

E-kursen Skatteregler för bostadsrättsföreningar vänder sig till ansvariga för bostadsrättsföreningar samt rådgivare till dessa exempelvis revisorer, mäklare och andra konsulter. Kursen behandlar de skattefrågor som är relevanta för att göra bedömningen av om föreningen ska beskattas som ett privatbostadsföretag eller som ett oäkta bostadsföretag och konsekvenserna det får för föreningens och medlemmarnas inkomstbeskattning samt hur föreningen ska hantera moms.

Bostadsrättsdagen är vår populära nyhetsdag som tar upp de mest uppmärksammade bostadsrättsliga frågor som uppkommit det senaste året. Kursen vänder sig bland annat till advokater och jurister samt fastighetsmäklare.

Kursen Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2024 går igenom reglerna i den beslutade nya lagstiftningen ”Tryggare bostadsrätt” och vänder sig till bostadsrättsföreningar, rådgivare till bostadsrättsföreningar, redovisningskonsulter, revisorer.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE