20 % på din första kurs med koden nykund20

Regeringen utreder ett system för att möjliggöra att vittnen kan vara anonyma, som en åtgärd mot organiserad brottslighet och för att ändra den tystnadskultur som finns. I de andra nordiska länderna finns redan system för anonyma vittnen och Sverige är ett av få länder i Europa som inte har någon möjlighet att garantera ett vittne anonymitet under rättsprocessen för att skydda vittnet mot hot och repressalier. 

Vi har pratat med advokat Ulrika Rogland som har ett kostnadsfritt webbinarium i ämnet. Hon förklarar hur systemet med anonyma vittnen skulle fungera jämfört med det vi har idag och vilka för- och nackdelar som finns.

Vad innebär det att kunna vara anonym som vittne, jämfört med systemet som finns idag?
Det nya systemet med anonyma vittnen innebär att identiteten på vittnet inte kommer vara känd för den misstänkte eller tilltalade. Idag får den tilltalade eller misstänkte alltid veta vittnets identitet och det har hittills ansetts viktigt för att kunna bedöma vittnets trovärdighet och tillförlitlighet.

Hur har systemet fungerat i de andra nordiska länderna – har man sett någon förändring?
Europadomstolen har i ett antal avgöranden slagit fast att anonyma vittnen är förenligt med rätten till en rättvis rättegång under vissa förutsättningar. Det måste dock finnas starka skäl för att hålla vittnets identitet dold. Något som är nära sammanbundet med utformningen av kompensatoriska åtgärder till skydd för den tilltalade är frågan mot vilka anonymiteten ska gälla. I Danmark och Norge är det till exempel möjligt att ge försvararen information om ett anonymt vittnes identitet och samtidigt förbjuda försvararen att föra informationen vidare till sin klient. I Finland ska i stället ett särskilt förordnat offentligt ombud garantera den misstänktes eller tilltalades rätt. Det har alltså krävts speciell reglering i de länder som har denna möjlighet.

Varför har man inte infört det tidigare – vilka nackdelar finns?
Nackdelarna är många, till exempel svårigheter att bedöma trovärdighet och tillförlitlighet. Är det i enlighet med reglerna om god advokatsed om försvarsadvokaten skulle känna till vem vittnet är och inte kunna berätta det för sin klient? Och är det rättssäkert att andra i processen känner till vem vittnet är men inte den tilltalade? Kommer det bli andra svårigheter än att vittnen utsätts för påtryckningar som vi har i dag.

Vårt kostnadsfria webbinarium Anonyma vittnen hittar du här. 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE