20 % på din första kurs med koden nykund20

Höjda elpriser, höjd ränta och inflation som har ökat med över tio procent det senaste året gör att många anställda tror och anser att lönerna bör följa samma nivå, men lönefrågan är mer komplicerad än så och en fråga som bör ta större plats i ledningsgruppens strategi. 

– Inflationen är dock inget löneargument, men det finns en stor förväntan från de anställda som vill ha mer i lönekuvertet, menar Georg Frick som är arbetsgivarkonsult, personalvetare, författare och specialist på praktisk arbetsrätt, samt föreläsare på kursen Lönesättning, lönesamtal och lönebildning.

Skapa förståelse hos den anställde
Om löneökningen blir för hög skapar det ökade kostnader för arbetsgivaren vilket i sin tur leder till ytterligare ökad inflation.
– De anställda kommer ifrågasätta lönen om den är, i deras tycke, för låg. Här gäller det att chefen kan argumentera kring löneavtal och lönepolicy för att skapa en förståelse för att lönen sätts på det sätt den gör, förklarar Georg Frick.

Lön för utfört arbete
Lönen ska sättas utifrån det arbete den anställde har utfört under året som gått och hur väl personen har bidragit till lönsamhet eller effektivitet i verksamheten under den tiden.
– För att chefen ska kunna vara trygg och säker i sina argument i lönesättningen är det optimalt, eller till och med nödvändigt, att han eller hon har stöd från ledningsgruppen, säger Georg Frick.

Lönesättning – en strategisk fråga
Ledningsgruppen behöver ta större del i lönebildningsfrågor än de tidigare gjort, eftersom det är en stor kostnad i verksamheten. Samtidigt vill arbetsgivaren behålla kompetensen och dessa parametrar gör att lönen är en viktig strategisk fråga.
– Lönesättning är ett hantverk och det är viktigare nu än någonsin att man blir uppbackad, och kan vara tydlig och stå upp för lönen som sätts. Det kommer bli ett större ifrågasättande från de anställda nu, säger Georg Frick.

Lagförslag på ökad öppenhet
Ytterligare en viktig fråga rör det utvecklingsarbete som EU jobbar med just nu. Ledningsgrupperna måste ara beredda på en mer öppen och transparent lönesättning.
– Det förbereds för en ökad öppenhet på gruppnivå. Exempelvis kommer arbetsgivare behöva kunna redovisa lönenivån vid en nyanställning. Än vet vi dock inte exakt hur det kommer se ut men det kommer sannolikt ett lagförslag om detta framöver, vilket gör att det inte kommer gå att mörka lönesättningen, säger Georg Frick.

Förändringen är kopplad till diskrimineringsproblematiken som bland annat finns mellan mäns och kvinnor löner och man har förhoppningar om att ökad öppenhet kommer göra det svårare att diskriminera genom lön.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE