Under denna e-kurs ger vi på ett praktiskt sätt en överblick över många av de frågor som uppkommer under hela livscykeln för anställningen.

Vi går igenom skyldigheter samt rättigheter för arbetsgivare och anställda under anställningen. Vi berör hantering och uppföljning av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet samt hantering av arbetsbristärenden.


Tidigare deltagare har givit e-kursen snittbetyget 4,67 av 5,0 ⭐


Vidare berör vi även arbetsmiljörelaterade frågor och ämnen såsom arbetstid och semester och sjukdom. Avslutningsvis berör vi vilka restriktioner för anställda som kan införas avseende tystnadsplikt, förbud mot konkurrens och förbud mot rekrytering av t.ex. andra anställda.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Hantering av bristande arbetsprestationer och misskötsamhet
  • Arbetsmiljöfrågor, semester och sjukdom
  • Uppsägning på grund av arbetsbrist respektive personliga skäl – praktiska frågor
  • Begränsningar för den anställde efter anställningens upphörande – tystnadsplikt, konkurrens och rekrytering

Målgrupp:

Chefer med personalansvar.

Syfte/mål med utbildningen:

Målet med e-kursen är att ge deltagarna en kortfattad överblick över många av de frågor som man som chef/bolagsjurist/HR-ansvarig kan ställas inför i livscykeln för en anställning.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 2 timmar lång och spelades in den 9 februari 2023. E-kursen avslutas med kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 20
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 14
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer