Utvalda e-kurser för dig som arbetar med regelefterlevnad

7 e-kurser för 4 990 kr ex. moms

Se när, var och hur många gånger du vill

Vi erbjuder ett omfattande Compliance-paket som omfattar allt från visselblåsarlagen, GDPR, Basel III och MiFID II till antikorruption, insiderbrott och hållbarhetsredovisning. Med vårt omfattande utbud av e-kurser ger vi dig de nödvändiga verktygen och kunskapen för att smidigt navigera genom det komplexa landskapet av reglelverk och föreskrifter.

Följande e-kurser ingår och du har tillgång till dem i 3 månader:

Compliance
Antikorruption med ramverket och IMM:s kod mot mutor
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Kursen behandlar alla typer av korruption (inklusive mutor) som finns inom organisationer, vad som klassas som korruption, hur korruption kan uppstå men även fokus på motverkande av korruption.

LÄS MER
Compliance
Introduktion till Basel III
Betyg 4.83 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Basel III är ett omfattande och komplext ramverk som i sin tur har implementerats genom en stor mängd underliggande regelverk. Kursen har i syfte att ge deltagaren en kontext och överblick i de mest centrala delarna.

LÄS MER
Compliance | Finansmarknadsrätt
MiFID II
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Regelverket för aktörer som tillhandahåller investeringstjänster och investeringsprodukter är omfattande och komplext.

LÄS MER
Arbetsrätt | Compliance | GDPR
Introduktion till nya visselblåsarlagen
Betyg 4.67 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Alla företag med minst 50 arbetstagare måste senast i december 2023 ha infört visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden. Under denna e-kurs ger advokaterna Johan Sundberg & Johan Thörn dig en introduktion till den nya lagen.

LÄS MER
Compliance | Finansmarknadsrätt | Hållbarhet
Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning
Betyg 4.9 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Under denna kurs går vi igenom de nya reglerna om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive, som ska tillämpas av alla börsbolag.

LÄS MER
Compliance | GDPR
Grundkurs i GDPR
Betyg 4.85 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

I kursen förklaras grunderna i GDPR, bland annat centrala definitioner, de grundläggande principerna i GDPR, hur ansvarsroller bedöms, hur länge och vilken rättslig grund som är tillämplig, registrerade individers rättigheter samt systematiskt dataskyddarbete.

LÄS MER
Compliance | Finansmarknadsrätt | Straffrätt
Börsbrotten – när blir aktiehandel insiderbrott eller marknadsmanipulation?
Betyg 4.87 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Kursen går igenom centrala delarna i regelverket om insiderbrotten och marknadsmanipulation och ger konkret vägledning till hur det ska tolkas.

LÄS MER

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Efter ditt köp kommer du att ha fri tillgång till e-kurserna i 3 månader. Det innebär att du under denna period kan se om kurserna och repetera hur många gånger du vill, var du vill och när du vill.

Samtliga e-kurser inom Compliance-paketet avslutas med kontrollfrågor. Genom dessa kan du säkerställa att du till fullo tagit till dig din nyvunna kunskap. Efter ett godkänt resultat på kontrollfrågorna har du rätt att att begära ut kursintyg.