Även om de nordiska länderna liknar varandra inom många områden skiljer sig arbetsrätten väsentligt. Av den anledningen erbjuder nu BG institute en unik fördjupning av kursen ”Nordisk arbetsrätt – likheter och skillnader ” på begäran av tidigare kursdeltagare.

Livesändning — Kurstillfället den 30 november 2021 kommer både att livesändas och vara tillgängligt för fysiskt deltagande. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Fördjupningskursen behandlar fler ämnen på ett djupare plan än vad som gjorts tidigare. För att maximera relevansen i kursinnehållet och komma så nära verkligheten som möjligt använder sig föreläsarna av olika praktikfall som du med stor sannolikhet kommer att behöva hantera på din arbetsplats. Fördjupningskursen är därför av stor vikt för dig som arbetar och ansvarar för arbetsrättsliga frågor på ett företag med anställda i de olika nordiska länderna.

BG Institute erbjuder kursen Nordisk arbetsrätt i samverkan med föreläsare från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Fokus under kursdagen kommer att ligga på Danmark, Norge och Finland där det svenska perspektivet successivt kommer att belysas.

Denna kurs särskiljer sig från övriga kurser på BG Institute. För att ge en rättvis bild av arbetsrätten i de nordiska länderna har vi exklusivt till denna kurs tagit in en advokat från respektive land för att själv berätta om arbetsrätten i ”sitt” land. Det innebär att en föreläsare från Sverige, Norge, Danmark och Finland kommer att vara på plats. Av den anledningen så kommer kursen att hållas på engelska, men med svenska Johan Sundberg från  som moderator.

Som kursdeltagare får du en fördjupning om skillnaderna och likheterna i arbetsrätten i Sverige, Danmark, Norge och Finland inom områden som:

 • Tillåtna anställningsformer (visstid, provanställning mm)
 • Fördjupning uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Fördjupning uppsägning på grund av personliga skäl
 • Övergång av verksamhet – teori och praktik
 • Arbetsgivaren och GDPR – hur ska vi hantera information till anställda och förfrågningar om t.ex. registerutdrag
 • Diskriminering

MÅLGRUPP:

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare, HR-chef, HR-ansvarig, personalchef, personalansvarig eller som i annan funktion ansvarar för eller arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursen ingår i en serie om tre kurser som berör olika delar av nordisk arbetsrätt.

Nordisk arbetsrätt 1 – likheter och skillnader

Den första kursen belyser de största skillnaderna gällande arbetsrätten mellan de nordiska länderna.

Nordisk arbetsrätt 2 – fördjupning

Den andra kursen är en fördjupning och fortsättning på vår första kurs och kommer att behandla fler ämnen på ett djupare plan.

Nordisk arbetsrätt 3 – arbetsbrist och omorganisationer

Den tredje kursen är en fristående kurs för dig som vill dyka ännu djupare inom nordisk arbetsrätt. Här kommer vi att behandla regelverket för att hantera arbetsbrist och omorganisationer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Reglerna skiljer sig åt avsevärt både materiellt och vad gäller den formalia som ska iakttas.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (Ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.