Som arbetsgivare och chef har du nytta av att teamen i arbetsgruppen kan samarbeta effektivt. Genom att lära dig hur grupputveckling fungerar kan du se till att dina team presterar bättre och dessutom har större arbetsglädje. 

En grupp behöver gå igenom olika faser för att utvecklas och det är bra att förstå hur de olika stegen i en grupputveckling ser ut eftersom det gör att du lättare kan hantera dem, både som chef och som medlem i gruppen.

Gruppens utvecklingsstadier
Gruppen måste passera fyra steg för att komma till den produktiva performing-fasen. Det finns dock en stor risk att gruppen stannar i någon av faserna. Det går inte heller att hoppa över steg. Det finns flera olika grupptutvecklingsmodeller men de har ungefär samma upplägg. I Tuckmans modell från 1965 pratar man om fyra steg: Forming, storming, norming och performing.

Forming – en följsam grupp
I denna fas har gruppen stort behov av ledarskap. Gruppen har inte många egna idéer och mål utan följer det som chefen har bestämt. Rollerna och ansvaret i gruppen är otydliga och gruppen avvaktar chefens beslut. Chefen måste finnas tillhands för att besvara frågor och leda arbetet. Ingen vill sticka ut och alla vill bli accepterade i gruppen. Ingen ihärdar med sina åsikter och gruppen försöker undvika konflikter.

Storming – positionering och konflikter
I denna fas börjar det storma. Nu börjar gruppmedlemmarna känna sig trygga och vågar ifrågasätta de andras åsikter. Gruppen kommer inte fram till enighet i besluten och gruppmedlemmarna försöker positionera sig i gruppen och till chefen. I denna fas kan man märka av maktkamper, konflikter och känslomässiga utbrott. Denna fas är dock nödvändig att gå igenom för att utvecklas vidare. Chefen behöver vara tydlig och ha ett öga på att konflikterna löser sig.

Norming – stabilitet och ansvar
I denna fas märks engagemang och enighet, med tydliga roller, stabilitet och eget ansvar. Chefen behöver inte ta lika stort ansvar. I denna fas så utvecklas arbetssättet och ett mer strukturerat sätt att arbeta tar vid där chefen endast behöver möjliggöra och underlätta. Gruppen har lärt känna varandra mer personligt och kan umgås även utanför arbetstid.

Performing – effektivt och självständigt
Nu är teamet högpresterande, effektivt och självständigt. Gruppen har en gemensam vision och klarar sig själva utan att få instruktioner av chefen. Teamet arbetar tillsammans för att nå målen och eventuella motsättningar löser man längs vägen. Chefen behöver i stort sett bara delegera jobb och kan ägna tiden åt strategi och visioner.

Det går att snabba på gruppens utveckling genom att göra teambuilding-övningar. Gruppen kan på det sättet gå snabbare genom de olika stegen i trappan.

Ledarskapspaket med utvalda e-kurser som stärker dig i din roll
I vårt ledarskapspaket har vi samlat våra tolv mest populära e-kurser för chefer och ledare inom bland annat förhandlingsteknik, retorik, presentationsteknik och juridik. Här hittar du några av kurserna:

Konflikthantering på arbetsplatsen
Kursen går igenom grunderna i en engelsk modell – ”Workplace Mediation” – för att hantera konflikter. Du får lära dig hur man på ett strukturerat sätt kan hjälpa medarbetare som är i konflikt att ha en konstruktiv dialog och att ingå en överenskommelse om hur framtiden ska se ut.

Krisstöd efter allvarliga händelser
Kursen ger dig en övergripande bild av hur människor kan reagerar vid en stressfylld situation och hur du som chef eller med personalansvar på bästa sätt kan bemöta dessa individer.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE