Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Som arbetsgivare och chef har du nytta av att arbetsgruppen kan samarbeta effektivt. Genom att lära dig hur grupputveckling fungerar kan du se till att ditt team presterar bättre och dessutom får större arbetsglädje. 

En grupp behöver gå igenom olika faser för att utvecklas och det är bra att förstå hur de olika stegen i grupputvecklingen fungerar och påverkar. Har du koll kan du lättare hantera och underlätta de faser gruppen går igenom, både som chef och som medlem i gruppen.

Gruppens utvecklingsfaser
Gruppen måste passera fyra steg för att komma till den sista fasen där gruppen fungerar optimalt. Det finns en stor risk att gruppen stannar i någon av faserna. Det går inte att hoppa över steg i denna utveckling, utan gruppen måste gå igenom alla faser. Det finns flera olika grupptutvecklingsmodeller men de har ungefär samma upplägg. I Tuckmans modell från 1965 pratar man om fyra steg: Forming, storming, norming och performing.

1. Forming – följsam och i behov av ledarskap
I denna fas har gruppen stort behov av ledarskap. Gruppen har inte särskilt många egna idéer och mål, utan följer de riktlinjer som chefen har bestämt. Rollerna och ansvaret i gruppen är otydliga och gruppen avvaktar chefens beslut. Chefen måste finnas tillhands för att besvara frågor och leda arbetet. Ingen vill sticka ut, alla vill bli accepterade och gruppen försöker undvika konflikter så långt som möjligt.

2. Storming – positionering och konflikter
I denna fas börjar det storma. Nu börjar gruppmedlemmarna känna sig trygga och vågar ifrågasätta de andras åsikter. Gruppen kommer inte alltid fram till enighet i beslut och gruppmedlemmarna försöker positionera sig i gruppen och gentemot chefen. I denna fas är maktkamper, konflikter och känslomässiga utbrott vanligt. Fasen är nödvändig att gå igenom för att gruppen ska utvecklas. Chefen behöver vara tydlig och hålla ett öga på att konflikterna löser sig.

3. Norming – stabilitet och ansvar
Denna fas utmärks av engagemang, enighet, tydliga roller, stabilitet och eget ansvar. Chefen behöver inte ta lika stort ansvar som tidigare. Gruppens arbetssätt utvecklas och ett mer strukturerat sätt att arbeta tar vid, där chefen endast behöver möjliggöra och underlätta. Gruppen har lärt känna varandra på ett personligt plan och kan umgås även utanför arbetstid.

4. Performing – effektivt och självständigt
Detta är sista fasen och i denna är teamet högpresterande, effektivt och självständigt. Gruppen har en gemensam vision och klarar sig själva utan att få instruktioner av chefen. Gruppen arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål och eventuella motsättningar går att lösa längs vägen. Chefen behöver i stort sett bara delegera jobb och kan ägna tiden åt strategi och visioner.

Vill du skynda på gruppens utveckling kan detta göras genom teambuilding-övningar. Gruppen kan på det sättet gå igenom de fyra faserna snabbare.

Ledarskapspaket med utvalda e-kurser som stärker dig i din roll
I vårt ledarskapspaket har vi samlat våra tolv mest populära e-kurser för chefer och ledare inom bland annat förhandlingsteknik, retorik, presentationsteknik och juridik. Här hittar du några av kurserna:

Konflikthantering på arbetsplatsen
Kursen går igenom grunderna i en engelsk modell – ”Workplace Mediation” – för att hantera konflikter. Du får lära dig hur man på ett strukturerat sätt kan hjälpa medarbetare som är i konflikt att ha en konstruktiv dialog och att ingå en överenskommelse om hur framtiden ska se ut.

Krisstöd efter allvarliga händelser
Kursen ger dig en övergripande bild av hur människor kan reagerar vid en stressfylld situation och hur du som chef eller med personalansvar på bästa sätt kan bemöta dessa individer.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE