Arbetsgivare har ett omfattande ansvar för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen. Frågorna spänner över flera olika lagar och rättsområden: arbetsmiljö, diskriminering och anställningsskydd.

Livesändning – kurstillfället den 18 maj 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen ger en genomgång till regelverket kring kränkande särbehandling och trakasserier och arbetsgivarens skyldigheter. Kursen behandlar praktiska problem och fallgropar.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Vad utgör kränkande särbehandling och trakasserier?
 • Vad har arbetsgivare för skyldigheter vid påståenden om kränkande särbehandling och trakasserier?
 • Vad innebär arbetsgivarens utredningsskyldighet och hur genomförs en utredning?
 • Vilka sanktioner riskerar arbetsgivare vid brott mot regelverket
 • Regler om uppsägning och omplacering

Syfte/mål med utbildningen:

Kursdeltagare får en introduktion till reglerna om kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.

Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister, HR-experter, chefer med personalansvar, eller jurister inom organisationer som arbetar med arbetsrätt.

I oktober 2021 kan du även gå ett kortare webbinarium inom ämnet för att få en bra grund inför denna heldagskurs. Läs mer här.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion till regelverket och begreppen – kränkande särbehandling och trakasserier.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Arbetsgivarens skyldigheter -förebygga, utreda och vidta åtgärder.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Arbetsgivarens ansvar vid överträdelser av regelverket – sanktioner och risker.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Möjliga åtgärder vid kränkande särbehandling och trakasserier.
  Uppsägning och omplacering av arbetstagare vid påståenden om kränkande särbehandling och trakasserier.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.