Arbetsgivare har ett omfattande ansvar för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen. Frågorna spänner över flera olika lagar och rättsområden: arbetsmiljö, diskriminering och anställningsskydd.

Kursen ger en genomgång till regelverket kring kränkande särbehandling och trakasserier och arbetsgivarens skyldigheter. Kursen behandlar praktiska problem och fallgropar.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Vad utgör kränkande särbehandling och trakasserier?
  • Vad har arbetsgivare för skyldigheter vid påståenden om kränkande särbehandling och trakasserier?
  • Vad innebär arbetsgivarens utredningsskyldighet och hur genomförs en utredning?
  • Vilka sanktioner riskerar arbetsgivare vid brott mot regelverket
  • Regler om uppsägning och omplacering

Syfte/mål med utbildningen:

Kursdeltagare får en introduktion till reglerna om kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.

Målgrupp:

Chefer med personalansvar, Advokater, bolagsjurister, HR-experter  eller jurister inom organisationer som arbetar med arbetsrätt.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Introduktion till regelverket och begreppen – kränkande särbehandling och trakasserier.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Arbetsgivarens skyldigheter -förebygga, utreda och vidta åtgärder.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Arbetsgivarens ansvar vid överträdelser av regelverket – sanktioner och risker.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Möjliga åtgärder vid kränkande särbehandling och trakasserier.
Uppsägning och omplacering av arbetstagare vid påståenden om kränkande särbehandling och trakasserier.

16.00
Kursen avslutas

ANMÄLAN

Kurstillfällen

25 okt 2022

Livesändning

Platser finns

Kurslokal: Stockholm

Platser finns

On demand

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 25 oktober 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Tobias Normann
Senior Associate
Läs mer