Sveriges främsta föreläsare

Kostnadsfria webbinarier

Auktoriserat utbildningsföretag

I det här webbinariet ges deltagarna en översikt över de väsentligaste delarna av hållbarhetsregelverken och juridiken, inklusive EU-taxonomin, SFDR, CSRD och det kommande direktivet CS3D.

Regelverk och juridik inom hållbarhet är ett snabbt framväxande område i kölvattnet av klimatkrisen och regelverken inom EU:s gröna giv. Regelverken håller på att i grunden förändra förutsättningarna för investeringar och bedrivande av affärsverksamhet för svenska företag. Ett paradigmskifte håller på att ske där inte minst frontlinjerna för vad som skapar konkurrenskraft och överlevnadsförmåga ritas om.

Under webbinariet får deltagarna en enkel modell, baserad på EU-regelverken, som kan användas för att förbereda företag för omställning till hållbar affärsverksamhet.

➡ Vill du fördjupa dig i ämnet? Under kursen ”Omställningen till hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och investeringar” kommer David Frydlinger att ge dig fördjupade kunskaper i omställningen till hållbar affärsverksamhet och hållbarhetsjuridik.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Översikt över de viktigaste delarna av EU:s hållbarhetsregelverk
  • Modell för att bedriva ett strukturerat omställningsarbete

Syfte

Webbinariets syfte är att du ska få en överblick och grundläggande förståelse för EU:s hållbarhetsregelverk, som behövs för att kunna bidra till din organisations omställning till en mer hållbar affärsverksamhet.

Målgrupp

Alla inom företag och organisationer som är en aktiv del av omställningen till hållbar affärsverksamhet och hållbar finansiering: styrelseledamöter, VD, ekonomichef, bolagsjurister, advokater, biträdande jurister, jurister, hållbarhetschefer, compliancechefer, investerare, revisorer, hållbarhetsansvariga på bolag med flera.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

Kurstillfällen

13 Mar 2024

Webbinarium

Platser finns

Webbinariet hålls den 13 mars klockan 12.00-13.00

Du kommer att få en länk till det livesända webbinariet under eftermiddagen dagen före eller på förmiddagen samma dag som webbinariet sänds.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
David Frydlinger
Advokat och delägare
Läs mer

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer