Fastighet, Entreprenad &
Samhällsbyggnad

Juridik för dig inom fastighet, entreprenad och samhällsbyggnad. Du som arbetar i fastighetsbranschen, entreprenadsektorn eller inom samhällsbyggnad hittar vid BG Institute en rad utbildningar med anknytning till juridik.