20 % på din första kurs med koden nykund20

Finansinspektionen har presenterat sina prioriteringar i tillsynen under 2023. De största riskerna som identifierats är till stor del kopplat till kriget i Europa och det försämrade ekonomiska läget. Vi har sammanfattat det FI kommer att fokusera på extra det kommande året.

Har du och ditt företag de kunskaper som krävs för att möta FI:s krav och kommande granskningar?

Ju mer räntan höjs, desto större blir risken att svensk ekonomi försvagas
Så sent som i februari höjde Riksbanken styrräntan på nytt och toppen antas inte vara nådd, fler räntehöjningar är att vänta till våren. Samtidigt som inflationen fortsätter att öka sker en nedgång i svenska konjunkturen. Ju mer räntan höjs, desto större blir risken att svensk ekonomi försvagas. Viljan att ta risk i ekonomin och i det finansiella systemet minskar för både företag och hushåll vilket i sin tur kan hota den finansiella stabiliteten. FI kommer att följa utvecklingen och är beredda att agera om så behövs.

Följden av ett försämrat ekonomiskt läge blir att bolag får det allt svårare att bedriva sin verksamhet. En ökning av konkurser och rekonstruktioner är därmed att vänta. Behöver du uppdatera dina kunskaper inom insolvensrätten? På följande kurser går vi igenom frågor gällande insolvens och konkurs.

Insolvensförfarande – rekonstruktion eller konkurs?

Ny lag om företagsrekonstruktion i praktiken

Gränsöverskridande insolvens

När det blir svårt att få ihop ekonomin lockas fler av snabba cash
Allt fler ställs inför utmaningen att få ihop vardagen rent ekonomiskt. Extra tufft blir det för dem med höga eller många lån. Hur banker tar hand om sina kunder kommer därför att granskas extra. I tuffa ekonomiska tider lockas också fler av snabba pengar och därmed ökar risken för investeringsbedrägerier, något FI kommer att jobba för att förhindra.

Ett försämrat säkerhetsläge ökar kraven på säkra betallösningar
Den europeiska säkerhetsordningen har ställts på sin spets till följden av kriget i Ukraina. Kriget har gjort oss påminda om vikten av diverse betalningsmetoder vid kris eller krig, något den finansiella sektorn ska säkerställa. Ett sammanbrott vid banker eller infrastrukturbolag skulle skada både Sveriges ekonomi och annan samhällsviktig verksamhet. Därför måste åtgärder antas för att motverka att betalningssystem slutar fungera.

Det försämrade säkerhetsläget ställer även krav på ökad cybersäkerhet. Företag behöver hantera, förebygga och förhindra IT-attacker. Det yttersta ansvaret ligger hos ledningen som ska säkerställa alla tillgångar i en organisation men alla har ett ansvar att vara informerad om, och följa, de regler och policies som finns.

Det är aldrig möjligt att helt undvika cyberattacker, men ju bättre insatt du är i frågan desto större chans finns att hindra den skada de åsamkar. Läs mer här:

GDPR och hantering av cyberattacker

Säkerhetsjuridik – styrning och regulatoriska krav

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat vilket har ökat antalet bedrägerier, ekonomisk brottslighet och terroraktioner. Att företag som erbjuder digitala betallösningar följer de regelverk och praxis som finns kommer därför att granskas extra noggrant.

BG Institute uppdaterar dig på det allra senaste under kursen AML-dagen 2023. Läs mer här.

Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär också en rad skyldigheter för advokater som tar avsteg från de kärnvärden som gäller för advokatkåren. I Sverige har det lett till att undantag från lagens krav gjorts i vissa avseenden samt en del tillämpningsproblem.

Med vår certifieringsutbildning får du kunskap om penningtvättslagen och vad den innebär för dig som jurist. Läs mer här.

Behöver du kunskap om samspelet mellan GDPR och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Läs mer om vår utbildning GDPR för bank- och finanssektorn.

Kampen mot skrytsam grönmålning på finansmarknaden fortsätter
Hållbarhet är det nya ledordet och efterfrågan på hållbara produkter fortsätter att öka. Den finansiella sektorn utgör en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I samband med att marknaden växer skapas dock samtidigt incitament att framstå grönare än vad man faktiskt är. Regelverken för hållbara produkter är i arbete men efterfrågan har vuxit snabbare än vad regelverken kunnat tas fram och därför kommer risken för grönmålning att granskas extra noggrant.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE