Välkommen till en fullmatad nyhetsdag på temat AML under ledning av advokaterna Amin Bell och Björn Wendleby.


Vid genomförandet av 2022 års upplaga av kursen gav kursdeltagarna snittbetyget 4,76 av 5,0 ⭐


Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har aktualiserats alltmer de senaste åren och ligger högt på agendan hos de finansiella företagen. Bidragande orsaker är bland annat att antalet bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet inom finanssektorn har ökat samtidigt som det har skett terroraktioner runtom i världen. Vidare har Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter gjort uppmärksammade granskningar av etablerade institut och i viss mån skapat ny praxis på området. Det är därför centralt för berörda aktörer att hålla sig uppdaterade på innehållet i regelverket och den praxis som utvecklats den senaste tiden.

Under denna kursdag kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i finansbranschen. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Finansinspektionens praxis vid bedömning av företagens interna processer och dokumentation. Vidare berörs nyheter inom området samt förslag till ändringar i regelverket.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Relevanta regelverk och nyheter på området
 • Hur arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism bör bedrivas hos finansiella företag
 • Hur arbetet som centralt funktionsansvarig bör bedrivas
 • Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen och andra myndigheter
 • Relevanta ändringar i AML-regelverket

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella företag som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för advokater, revisorer och ekonomichefer.

Syfte med utbildningen

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Bakgrund och introduktion till regelverket
 • Vad är en allmän riskbedömning, vad bör den ta sikte på och hur ska den genomföras?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Kundkännedom – vilka åtgärder bör vidtas inför inledandet av en kundrelation?
 • Hur bör den löpande övervakningen av ett kundförhållande bedrivas?
 • När föreligger ett kundförhållande?
 • Särskilt om transaktionsmonitorering

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Rollen som centralt funktionsansvarig och vad den innebär
 • Rutiner för lämplighetsprövning och utbildning av anställda m.fl.
 • Granskning och rapportering till Finanspolisen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen och andra myndigheter
 • Relevanta ändringar i AML-regelverket

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar.

Eftersändningen har tillhörande kontrollfrågor och kvalificerar därmed till utbildningstimmar efter godkänt resultat. Läs mer om Advokatsamfundets utbildningskrav här.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Amin Bell
Advokat
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Björn Wendleby
Advokat och partner
Läs mer