Advokater och jurister

BG Institute fortbildar årligen ett stort antal advokater och jurister inom specifika rättsområden med hjälp av branschens främsta experter.

Juridiken är vår grund och BG Institute har lång erfarenhet av att bistå advokater och jurister med kontinuerlig fortbildning inom de rättsområden som efterfrågas. Vi följer ny lagstiftning, bevakar rättspraxis och utvecklar ständigt vårt kursutbud för att svara upp mot högt ställda krav på kvalificerad utbildning för juristbranschen.

Nedan presenterar vi aktuella kurser inom utbudet för advokater och jurister. Du kan även söka utbildningar inom de rättsområden du är intresserad av eller kurser som ges av en särskild föreläsare.

Ladda ner PDF av  kurskatalog juridik våren 2017

framsida_kursfolder_juridik_VT17

Aktuella utbildningar