Denna nya tvådagarsutbildning med föreläsaren Bo Nordlund vänder sig till dig som är förvaltare i fastighetsverksamhet eller fastighetsägare och ger fördjupande kunskaper i fastighetsekonomi.

Under kursen går vi även igenom hur du kan räkna på olika typer av investeringar, upprätta kassaflödesprognoser samt göra beräkningar för lönsamhet och marknadsvärde. Utöver detta går vi bland annat igenom viktiga nyckeltal i fastighetsekonomi, vad driftnetto och direktavkastning är och olika tänkbara upprustningsstrategier.

Du kommer även med vägledning från kursledaren arbeta med praktiska fall och få användbara mallar med dig hem som du kan använda på dina egna fastigheter.

Som deltagare får du kunskap om

 • Övergripande om fastigheter som investerings- och förvaltningsobjekt
 • Påverkan på ekonomin för fastighetsinvesteringar relaterade till händelser inom och utom företaget
 • Nyckeltal i fastighetsekonomi – olika viktiga nyckeltal för fastigheten och fastighetsföretaget
 • Vad är driftnetto och direktavkastning – varför det är viktiga begrepp och hur du kan påverka
 • Hur man bedömer lönsamhet vid investeringar med hjälp av olika metoder
 • Lönsamhet och investeringskalkylering, pay-off, nuvärde, annuitet
 • Vad är din fastighet värd? Olika värdebegrepp och värderingsmetoder, bland annat kassaflödesvärdering och ortsprismetod
 • Hur ser fastighetens ekonomi ut i ett längre perspektiv?
 • Olika tänkbara upprustningsstrategier – hyreshus

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursdagens innehåll i detalj.

Syfte med utbildningen

Du som deltagare ska få kunskap och praktiska verktyg om fastighetsekonomin i ditt företag och därmed kunna fatta bättre ekonomiska beslut.

Målgrupp

Fastighetsägare samt ekonomi- och förvaltningspersonal i fastighets- och fastighetsförvaltande bolag.

Nivå

Kursen varvar mer grundläggande fastighetsekonomiska frågor med mer avancerade. Du bör ha viss erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsekonomiska situationer och frågeställningar.

Dag 1

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Inledning – Översiktligt om fastigheter som investeringsobjekt och om fastighetsmarknad
 • Fastighetsföretagets särdrag – vad kännetecknar fastighetsföretag?
 • Livscykelekonomiska normalförlopp avseende kassaflöden för bebyggda hyresfastigheter
 • Påverkan på fastighetsekonomin av olika händelser inom och utanför företaget.
 • Utveckling byggkostnader i längre perspektiv
 • Olika ytbegrepp

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Olika former av nyckeltal i fastighetsförvaltningen
 • Operativa nyckeltalsjämförelser för fastigheter och fastighetsföretag
 • Driftnetto, betalningsnetto och dess beståndsdelar
 • Övergripande om underhållsplaner och förvaltningsplaner

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Praktisk gruppövning där vi analyserar och bedömer bland annat hyror, drift och underhåll per kvadratmeter.

Introduktion investeringsbedömningar

Hur man bedömer lönsamhet vid investeringar med hjälp av olika metoder som till exempel pay-offmetod, nuvärdemetod och annutitetsmetod

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Vi går bland annat igenom energieffektivisering och hyresgästanpassning

16.00
Dag 1 avslutas

Dag 2

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Repetition av dag 1

Värdebedömning av fastigheter – värdebegrepp

Olika värdebegrepp vid fastighetsvärdering till exempel Marknadsvärde, individuellt avkastningsvärde, kostnadsbaserade värdebegrepp

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Översiktligt om värderingsmetoder värdebedömning fastigheter

Ortsprismetod och avkastningskalkylbaserade metoder

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Övningar fastighetsvärdering

 • Direktavkastningskalkyl värdebedömning nyproduktion
 • Kassaflödeskalkyl värdebedömning nyproduktion

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Ombyggnation/upprustning fastighet

Gruppövning där vi ser över olika alternativ vid ombyggnation eller upprustning av fastighet och ekonomiska effekter det kan få

16.00
Dag 1 avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

17.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 4-5 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Bo Nordlund
Tekn. doktor
Läs mer